ลายเซ็นคือสิ่งที่สะท้อนภาพในจิตใจของคนเรา นอกจากจะบ่งบอกลักษณะอุปนิสัย ความนึกคิด
พฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออก และยังสามารถทำนายได้ถึงปัญหาต่างๆ ในชีวิต

ลายเซ็นบ่งบอกอะไรเราได้บ้าง

(ลายเซ็นคุณเศรษฐา ทวีสิน)

ลายเซ็นคุณเศรษฐา ทวีสิน เขียนชื่อตามตัวอักษรอ่านได้ชัดเจน ส่วนนามสกุลนั้นไม่ลงตัวอักษร แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานเป็นคนรักครอบครัว ทั้งยังให้ความสำคัญมากกับหน้าที่การงาน มีความขยัน มุ่งมั่น รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ด้านหน้าของลายเซ็นเป็นธาตุไม้ มักมีอุปสรรคในช่วงเริ่มต้นของการทำงานเสมอ แต่สามารถผ่านพ้นจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามการเซ็นชื่ออ่านออก อาจทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความคิดของเจ้าของลายเซ็น ไม่เหมาะกับลายเซ็นของผู้ที่ต้องใช้อำนาจ หรือมีผู้ใต้บังคับบัญชา

ลายเซ็นคุณทักษิณ เส้นมีความคมเฉียบ พุ่งเข้าสู่โซนฟ้า ถ้าเปรียบแล้วในบรรดาธาตุทั้ง 5 ก็คือธาตุไฟ มีความกระตือรือล้น สติปัญญาเฉียบแหลม ทะเยอทะยาน หยิ่งในศักดิ์ศรี ยอมหักไม่ยอมงอ ลายเซ็นแบบนี้ส่งผลดีในเรื่องการทำงาน การเป็นหัวหน้าคน สามารถคุมบริวารอยู่ คนให้ความเคารพเกรงใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งลายเซ็นนี้ค่อนข้างแข็งจนเกินไป ขาดความอะลุ่มอล่วย ไม่ประนีประนอม ถูกผิดว่าตามเนื้อผ้า อาจสร้างความอึดอึดใจให้กับลูกน้องและผู้ที่อยู่รอบข้างได้ อ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดคลิกที่นี่

ลายเซ็นทักษิน

(ลายเซ็น ดร.ทักษิณ ชินวัตร)

( ลายเซ็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา )

ลายเซ็นนี้เมื่อมองโดยผิวเผินเหมือนเขียนชื่อตรงๆ อ่านได้ แต่เมื่อพิจารณาให้ดีแล้วที่อ่านออกคือส่วนของนามสกุลเท่านั้น ส่วนของชื่ออ่านได้แค่ตัว “ป” แสดงว่าเจ้าตัวเป็นคนให้ความสำคัญกับครอบครัว เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี สนับสนุนและตั้งความหวังกับคนในบ้าน ส่วนตัวเองภายนอกดูเปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่ได้เผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมาทั้งหมด ยึดติดกับกฎระเบียบแบบแผน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง นามสกุลล้ำเข้ามาในโซนของชื่อ (สังเกตที่ปลาย “จ”) แบ่งเวลาไม่ได้ เรื่องส่วนตัวและเรื่องงานแยกจากกันไม่ขาด ครอบครัวมีอิทธิพลต่อการทำงาน อ่านการวิเคราะห์อย่างละเอียดคลิกที่นี่

บริการออกแบบลายเซ็นเฉพาะบุคคล

บริการที่ 1 : แก้ไขลายเซ็น

ปรับแก้ไขลายเซ็นเดิม โดยนำพื้นฐานดวงชะตา (วันเดือนปีและเวลาเกิด) ของเจ้าของลายเซ็นมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลอื่นๆ อาทิ อาชีพ อุปนิสัย ความสัมพันธ์ในครอบครัว ฯลฯ ปรับเส้นสายในลายเซ็นเดิมให้เกิดความสมดุล ตัดลายเส้นที่เสียทิ้ง โดยการแก้ไขนี้จะคงธรรมชาติของลายเซ็นเดิมไว้ ทำให้เซ็นง่าย ไม่ต้องเสียเวลานานเพื่อฝึกเซ็นใหม่ แต่สามารถดึงพลังของชื่อและลายเซ็นออกมาได้อย่างเต็มที่

[ค่าบริการ  ::  1,290 บาท]

บริการที่ 2 : ออกแบบลายเซ็นใหม่

ออกแบบลายเซ็นใหม่ โดยวิเคราะห์จากพื้นฐานดวงชะตา (ใช้วันเดือนปีและเวลาเกิด) วางลัคนาตรวจหาจุดดี-จุดร้ายในดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ โดยการออกแบบจะเน้นเข้าไปแก้ไขปัญหาที่แต่ละคนเผชิญและเสริมด้านแข็งในดวงชะตาให้ดีขึ้น และหากต้องการเน้นเพิ่มเพื่อส่งเสริมเรื่องใดเพิ่มก็สามารถปรับใส่ลงไปในลายเซ็นได้

[ค่าบริการ  ::  2,990 บาท]

ข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์  ::

1. ชื่อ-นามสกุล
2. วันเดือนปีและเวลาเกิด
3. สถานภาพทางครอบครัว (โสด/สมรส/หย่าร้าง ฯลฯ)
4. อาชีพปัจจุบัน (พร้อมรายละเอียด)
5. รูปถ่ายลายเซ็นเดิม (เซ็น 2 ครั้ง)
6. เรื่องหรือปัญหาที่ต้องการให้เน้นหรือแก้ไขเป็นพิเศษ

สิ่งที่ควรทราบก่อนเปลี่ยนลายเซ็น ::

  • การแก้ไขลายเซ็น (บริการที่ 1) ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน
    การออกแบบลายเซ็น (บริการที่ 2) ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน
  • การออกแบบลายเซ็นใหม่  ควรส่งลายเซ็นเดิมให้ผมเช็คก่อน เพื่อดูว่ามีความจำเป็นต้องออกแบบใหม่หรือไม่ ในบางครั้งหากลายเซ็นเดิมไม่ได้เสียมาก อาจพิจารณาแก้ไขลายเซ็นบางจุดก็เพียงพอแล้ว

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเพื่อเปลี่ยนลายเซ็น

แอดไลน์

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับลายเซ็น

ทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนลายเซ็น หากลายเซ็นนั้นเป็นลายเซ็นที่ดีกับเจ้าตัวอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก่อนจะเปลี่ยนลายเซ็น ควรเซ็นส่งมาให้ผมตรวจก่อน เพื่อดูว่าควรเปลี่ยนหรือไม่
ราคาค่าออกแบบลายเซ็นภาษาอังกฤษเท่ากับภาษาไทย หากต้องการลายเซ็นภาษาอังกฤษกรุณาแจ้งผมก่อนล่วงหน้า
ขึ้นอยู่กับแต่ละคน สำหรับบางคนการเซ็นชื่อแบบธรรมดา ดีต่อเจ้าตัวมากกว่าการเซ็นเป็นลายเส้น (แบบอ่านไม่ออก) อย่างไรก็ตามในด้านความปลอดภัยนั้น ถือว่าเป็นลายเซ็นที่ถูกปลอมแปลงได้ง่ายที่สุด
นามสกุลนั้นส่งผลในด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว และความรัก ถ้าเซ็นชื่อแต่ไม่มีนามสกุล อาจแสดงความผิดปกติบางอย่าง แต่ก็ไม่แน่เสมอไป ยังมีจุดอื่นในลายเซ็นที่ต้องพิจารณาประกอบกัน
เป็นคำถามที่ตอบยาก ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล เพราะต่างมีสภาวะและเงื่อนไขในชีวิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วลายเซ็นที่ดีสามารถใช้ได้ตลอดไป ถ้าจะเปลี่ยน ควรมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่สำคัญเกิดขึ้น อย่างเช่น การแต่งงาน การเปลี่ยนอาชีพ เป็นต้น
ทุกสิ่งในโลกทุกอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียในตัวเอง เลข 8 ในทางโหราศาสตร์ไทย หมายถึง ราหู ด้านดีคือความกล้าได้กล้าเสีย ด้านร้ายคือความมัวเมา บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเลข 8 มากๆ จะทำให้เป็นคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่น โดยไม่สนความถูกผิด ชั่วดี ด้านนึงอาจจะได้ประโยชน์ แต่ก็แลกมาด้วยปัญหาที่วุ่นวาย ชีวิตขาดคนรักคนจริงใจ
ปกติแล้วยิ่งส่งข้อมูลละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดี เพื่อผมจะได้นำมาวิเคราะห์และปรับลายเซ็นให้เข้ากับคุณมากที่สุด แต่หากไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่ชัด ผมจะใช้ข้อมูลอื่นประกอบในการแก้ไขลายเซ็น
แก้ไขลายเซ็นใช้เวลาไม่เกิน 2 วัน แต่ออกแบบลายเซ็นใหม่ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน
ไม่จำเป็น สามารถเปลี่ยนได้เลยทันที ต่างจากการเปลี่ยนชื่อที่ต้องพิจารณาฤกษ์เปลี่ยน
ภายหลังการเปลี่ยนลายเซ็น ควรเซ็นส่งกลับมาให้ผมตรวจสอบอีกครั้งว่าเซ็นได้ถูกต้องแล้วหรือยัง ถ้าผ่านก็สามารถนำลายเซ็นนี้ไปใช้ได้เลย ส่วนเรื่องการทำบุญ เป็นสิ่งที่ดี ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่เพียงแค่ตอนเปลี่ยนชื่อหรือลายเซ็นเท่านั้ อย่าลืมว่าเบื้องหลังของชีวิตคนเรานั้นเป็นผลจากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตและปัจจุบันทั้งสิ้น

คำถามเกี่ยวกับการตั้งชื่อใหม่

ลายเซ็นเปรียบเหมือนทำเล ส่วนชื่อก็คือตัวบ้าน การวิเคราะห์ถึงจะใช้คนละศาสตร์กันแต่ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ชื่อที่ดีนั้นถ้าได้ลายเซ็นที่เหมาะสม ก็จะทำให้พลังของชื่อแสดงผลออกมาได้อย่างเต็มที่
พิจารณาด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ ถ้าหากผลรวมเลขศาสตร์ไม่ดี หรือชื่อขัดหลักทักษา มีอักษรกาลกิณีในชื่อ ก็แนะนำให้เปลี่ยนครับ ถ้าหากไม่มั่นใจสามารถส่งชื่อมาให้ผมตรวจดูก่อนได้ฟรี ไม่เสียค่าบริการ
ไม่ต้องครับ ถ้าชื่อดีอยู่แล้ว เพราะนามสกุลไม่ได้ส่งผลมากเหมือนชื่อและลายเซ็น นามสกุลจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อรู้สึกว่านามสกุลนั้นไม่เพราะ หรือต้องการแยกตัวออกมาตั้งนามสกุลใหม่ของตัวเอง
ผมจะตั้งให้ทั้งหมด 3 ชื่อ ทั้ง 3 ชื่อนี้เป็นชื่อที่ตั้งไว้ให้ดีแล้ว เลือกต่อเองได้เลย ถูกใจอันไหนให้ใช้อันนั้น
ประมาณ 3 วัน สำหรับท่านที่ต้องการชื่อด่วน ต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถทำให้ได้ เนื่องจากก่อนจะตั้งชื่อ ผมต้องวิเคราะห์พื้นดวงของเจ้าชะตาอย่างละเอียด และชื่อที่ตั้งนอกจากความถูกต้องตามศาสตร์ ในเรื่องของศิลป์ เช่น ความไพเราะ ความทันสมัย และความสอดคล้องกับนามสกุล ก็เป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญ จึงไม่สามารถเร่งงานให้ได้ตามที่ท่านต้องการ
ผมจะแนบฤกษ์เปลี่ยนไปพร้อมกับชื่อที่จะส่งไปให้
หลังการเปลี่ยนชื่อ ถ้าหากยังมีคนเรียกเราด้วยชื่อจริงเดิมอยู่ ควรแจ้งให้เขาทราบว่าเราได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว และให้เราเรียกเราด้วยชื่อใหม่แทน ส่วนเรื่องการทำบุญ เป็นสิ่งที่ดี ควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอไม่เพียงแค่ตอนเปลี่ยนชื่อหรือลายเซ็นเท่านั้น
การตั้งชื่อของผมให้น้ำหนักความสำคัญกับหลักทักษาปกรณ์ ผลรวมเลขศาสตร์ และสมผุสพระเคราะห์ (ดาวสถิตราศี คำนวนจากวันเดือนปีและเวลาเกิด) เป็นหลัก ศาสตร์อื่นๆ อาจมีใช้เสริมบ้าง ปัจจุบันศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อมีมากกว่า 10 ศาสตร์ การจะหาชื่อที่ดีตรงตามทุกศาสตร์นั้นเป็นไปได้ยากมาก แม้เจอก็มักเป็นชื่อที่ไม่มีความหมายหรือสะกดคำผิดเพี้ยน

หลักสำคัญของลายเซ็นอยู่ที่ “ลายเซ็นนั้นต้องเหมาะสมกับตัวของคุณ” อาจเป็นลายเซ็นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
หรือเป็นลายเซ็นที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆของผู้ใช้เป็นสำคัญ

บทความ