เช็คลายเซ็นที่ไม่ดีด้วยตัวเองได้ที่นี่(ภาษาไทย)

ลายเซ็นที่ดี

บทความนี้รวบรวมตัวอย่างลายเซ็นที่ไม่ดีให้ท่านได้ศึกษาเบื้องต้น ตัวอย่างลายเซ็นเรียงตามพยัญชนะไทย ผู้ที่มีลายเซ็นแบบนี้ควรแก้ไขลายเซ็น

ลายเซ็นก.ไก่ที่ไม่ดี


ลายเซ็นข.ไข่ที่ไม่ดี


ลายเซ็นจ.จานที่ไม่ดี

ลายเซ็นช.ช้างที่ไม่ดี

ลายเซ็นฐ.ฐานที่ไม่ดี

ลายเซ็นณ.เณรที่ไม่ดี

ลายเซ็นต.เต่าที่ไม่ดี

ลายเซ็นท.ทหารที่ไม่ดี

ลายเซ็นธ.ธงที่ไม่ดี

ลายเซ็นน.หนูที่ไม่ดี

 

ลายเซ็นบ.ใบไม้ที่ไม่ดี

 

ลายเซ็นป.ปลาที่ไม่ดี

ลายเซ็นพ.พานที่ไม่ดี

ลายเซ็นภ.สำเภาที่ไม่ดี

ลายเซ็นม.ม้าที่ไม่ดี

ลายเซ็นย.ยักษ์ที่ไม่ดี

ลายเซ็นร.เรือที่ไม่ดี

ลายเซ็นล.ลิงที่ไม่ดี

ลายเซ็นว.แหวนที่ไม่ดี

ลายเซ็นศ.ศาลาที่ไม่ดี

ลายเซ็นส.เสือที่ไม่ดี

ลายเซ็นห.หีบที่ไม่ดี

ลายเซ็นอ.อ่างที่ไม่ดี