ลายเซ็นภาษาอังกฤษกับลายเซ็นภาษาไทยแบบไหนดีกว่ากัน?

ลายเซ็นอังกฤษ

หนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ถามกันมาเป็นประจำ คือควรจะใช้ลายเซ็นภาษาอะไรดี วันนี้เรามีคำตอบให้คุณ

ในด้านของดวงชะตา ลายเซ็นภาษาอังกฤษกับลายเซ็นภาษาไทยไม่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะเซ็นเป็นภาษาใด หากเป็นลายเซ็นได้รับการออกแบบมาอย่างดีแล้ว ย่อมส่งเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น

ในด้านของกฎหมาย ภาษาที่ใช้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เพราะลายเซ็นเป็นเครื่องยืนยันตัวตนของเจ้าของลายเซ็น หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้เซ็นคือใคร ย่อมมีผลทางกฎหมาย

ความแตกต่างของของลายเซ็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทย จะอยู่ที่การใช้งานในชีวิตประจำวัน

ข้อดีของลายเซ็นภาษาอังกฤษ คือ ช่วยให้การติดต่องานกับชาวต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะชาวต่างชาติเมื่อเห็นลายเซ็นของเราเป็นภาษาอังกฤษ เขาจะสันนิษฐานว่าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

ข้อดีของลายเซ็นภาษาไทย คือ ช่วยให้การติดต่องานกับคนไทยเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะ คนไทยเมื่อเห็นลายเซ็นของเราเป็นภาษาไทย เขาจะมีรู้สึกว่าเราเป็นคนชาติเดียวกัน อยู่ในสังคมเดียวกัน น่าจะคุยกันง่าย 

ดังนั้น การเลือกภาษาของลายเซ็น ให้เลือกจากลักษณะงานที่เราทำ ผู้ที่ต้องติดต่องานกับคนต่างชาติเป็นประจำให้ใช้ลายเซ็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ต้องติดต่อกับคนไทยเป็นประจำให้ใช้ลายเซ็นภาษาไทย