วัตถุประสงค์ของเว็ปไซต์

เนื่องจากลายเซ็นเป็นศาสตร์ของลายเส้น เส้นต่างๆในลายเซ็น ขนาดของตัวอักษร การเว้นช่องไฟ แรงกดน้ำหนักของมือ รายละเอียดต่างๆล้วนมีผลต่อการวิเคราะห์
ศาสตร์ลายเซ็นจึงเป็นศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยากจะสร้างโปรแกรมมาเพื่อช่วยพยากรณ์เหมือนกับศาสตร์แขนงอื่นๆ

ผมจึงสร้างเว็ปไซต์นี้เพื่อให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนลายเซ็นใหม่ ได้เข้าปรึกษาก่อนในเบื้องต้นว่าลายเซ็นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

โดยคำแนะนำในเบื้องต้นนี้อาจไม่ได้ลงรายละเอียดลึก แต่ก็เพียงพอให้คุณตัดสินใจต่อไปได้ว่าควรจะเปลี่ยนหรือไม่ ส่วนจะเปลี่ยนกับผมหรือเปลี่ยนกับอาจารย์
ท่านอื่น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละท่าน จะไม่มีการบังคับหรือรบเร้าใดๆ เพื่อก่อให้เกิดความไม่สบายใจแก่ผู้มาขอคำปรึกษาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทุกลายเซ็นที่ส่งมาผมจะเป็นคนตรวจดูเองทั้งหมด ไม่ได้ให้คนอื่นทำแทน

การให้คำปรึกษาในเบื้องต้นให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม หากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนลายเซ็นกับผม จะมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดในด้านหน้า

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่มีการเปิดเผยไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของ

ประวัติโดยสังเขป

จากความชื่นชอบและหลงใหลในวิชาโหราศาสตร์ตั้งแต่เด็ก ตอนอายุ 15 ผมได้มีโอกาสศึกษาโหราศาสตร์เป็นครั้งแรก
โดยเริ่มจากนามศาสตร์ (หลักการตั้งชื่อ) และได้ศึกษาศาสตร์แขนงอื่นๆเรื่อยมา

ในส่วนของศาสตร์วิเคราะห์ลายเซ็น เมื่อตอนอายุ 22 เพื่อนจากต่างประเทศได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับ Handwriting Analysis ที่อธิบายถึงการวิเคราะห์ลายมือเขียน
ตามแบบตะวันตกมาให้ พบว่าหลายอย่างมีความคล้ายกับวิชาอ่านลายเซ็นของไทย ด้วยความชอบศาสตร์นี้เป็นพิเศษอยู่แล้วจึงหันกลับมาค้นคว้าต่ออย่างต่อเนื่อง

จากประสบการณ์การวิเคราะห์ลายมือและลายเซ็นให้ลูกค้าที่ผ่านมา ทำให้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการวิเคราะห์นั้น
นอกจากทฤษฏีในตำรา การเอาใจเข้าไปสัมผัสกับลายเซ็นแต่ละลายเซ็นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

เพราะลายเซ็นนั้นเขียนจากมือแต่เกิดจากใจ และการปรับเปลี่ยนลายเซ็นก็สามารถส่งผลต่อชีวิตของคนที่นำลายเซ็นไปปรับใช้ได้จริงอย่างแน่นอน