ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อคลังลายเซ็น

 

   Line  |  @horosign

   Email  |  info@horosign.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว 

  • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อาทิ ลายเซ็น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด  เบอร์ติดต่อ อาชีพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการแก้ไขชื่อหรือลายเซ็นใหม่ของลูกค้าเท่านั้น
  • ทางเว็ปไชต์ www.horosign.com (คลังลายเซ็น) ยึดถือหลักการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับสูงสุด จะไม่มีการเปิดเผยไปยังบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยเด็ดขาด