ลายเซ็นที่อ่านออกได้

ลายเซ็นคนรวย

ลายเซ็นคุณประยุทธ์จัดอยู่ในหมวดลายเซ็นที่อ่านออกได้ ลายเซ็นประเภทไม่จำเป็นต้องอ่านไม่ออกทั้งหมดแบบ ลายเซ็นเส้นด้าย แต่พอจะอ่านได้ว่าตัวอักษรบางตัวเป็นตัวอะไรก็ถือว่าเป็นลายเซ็นที่อ่านออกได้ ข้อดีของลายเซ็นที่อ่านออกได้คือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตได้ดี ถ้าเปรียบลายเซ็นเส้นด้ายเป็นสิงโตเจ้วป่าที่ดุดัน ว่องไว ลายเซ็นที่อ่านออกได้ก็จะเป็นช้าง ช้างเคลื่อนที่ช้าแต่หนักแน่น มั่นคง

ลายเซ็นนายกประยุทธ์

ส่วนแรกของลายเซ็นคือหัวมังกรก็เปรียบเสมือนเจ้าของชื่อ หัวมังกรของคุณประยุทธ์ เซ็นออกมาเป็นธาตุดิน ธาตุดินคือความยั่งยืน เมื่อเซ็นหัวมังกรตกมาอยู่ที่ธาตุดิน ทำให้คุณประยุทธ์เป็นคนที่ยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ชอบตั้งกฎเกณฑ์

ตำแหน่งถัดมาคือบริวาร เซ็นออกมาเป็นธาตุทอง ธาตุทองคือเสน่ห์ การที่ตำแหน่งบริวารของคุณประยุธเป็นธาตุทอง หมายความว่า คุณประยุทธ์เป็นที่ชื่นชอบของบริวารในที่ทำงานมาก ตรงนี้น่าจะหมายถึงบริวารในกองทัพ โดยเฉพาะพลเอกประวิตรที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

ตำแหน่งผู้นำครอบครัวก็คือในที่นี้ตัวคุณประยุทธ์เอง เซ็นออกมาเป็นธาตุทอง คนธาตุทองเป็นคนมีเสน่ห์ เมื่อมาตกตำแหน่งนี้หมายความว่า ภาพลักษณ์ในตระกูลของคุณประยุทธ์เป็นผู้นำครอบครัวที่ดี คนในตระกูลให้การสนับสนุนมาก และอาจหมายถึงถึงเรื่องมรดกที่ดินที่ได้มาจากบุพการีอีกด้วย

ต่อมาคือครอบครัวในที่นี้เป็นธาตุทอง สำหรับฤกษ์ของคุณประยุทธ์เมื่อธาตุทองมาตกตำแหน่งนี้หมายความว่า คุณประยุทธ์เป็นคนตามใจครอบครัว ครอบครัวอยากได้อะไรก็จะหามาให้ สนับสนุนหน้าที่การงานของคุณในครอบครัว ตรงนี้ที่ประชาชนทั่วไปเห็นได้ชัดคือพลเอกปรีชา น้องชายของคุณประยุทธ์

เพียงวิเคราะห์คร่าวๆดังตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ลายเซ็นคุณประยุทธ์แม้จะเป็นตัวอักษรที่คุ้นตา แต่แฝงไปด้วยธาตุที่บ่งบอกลักษณะนิสัย การส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิตยังมีจุดสำคัญอื่นๆอีกมากที่ยังเขียนอธิบายได้ไม่หมด ใครต้องการลายเซ็นแบบที่อ่านออกได้ สามารถติดต่อมาที่คลังลายเซ็น คลังลายเซ็นยินดีออกแบบให้เหมาะสมกับชีวิตคุณ