ขั้นตอนการขอเปลี่ยน

1. ก่อนจะเปลี่ยนชื่อหรือลายเซ็น ควรส่งชื่อหรือลายเซ็นที่ใช้อยู่ปัจจุบันมาให้ผมตรวจก่อน เพื่อดูว่ามีความจำเป็นต้องปรับแก้หรือไม่

2. หากต้องการเปลี่ยน กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปหรือหลักฐานโอนเงิน พร้อมข้อมูลส่วนตัวของท่าน

  • ชื่อ-นามสกุลจริง
  • วันเดือนปีและเวลาเกิด
  • เบอร์ติดต่อ
  • เพศ
  • สถานภาพ (โสด/มีแฟนแล้ว/สมรส/หย่าร้าง/เป็นหม้าย)
  • อาชีพปัจจุบัน (พร้อมรายละเอียด)
  • เรื่องหรือปัญหาที่ต้องการให้เน้นหรือแก้ไขเป็นพิเศษ
  • รูปถ่ายลายเซ็นเดิมที่ใช้อยู่ เซ็น 2 ครั้ง (เฉพาะเปลี่ยนลายเซ็น)

4. จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง

5. กรณีปรับแก้ลายเซ็น : รอประมาณ 1-2 วัน
    ออกแบบลายเซ็นใหม่ : รอประมาณ 7-10 วัน

6. หลังจากได้รับลายเซ็นแล้ว ควรลองเซ็นแล้วส่งกลับมาให้ผมตรวจเช็คอีกทีเพื่อดูความถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง

สิ่งที่ควรทราบก่อนเปลี่ยนลายเซ็น

  • หลักการสร้างลายเซ็นของผม ปกติจะเน้นที่การเสริมการเงินและการงานเป็นหลัก ส่วนด้านอื่น อาทิ ครอบครัว ความรัก ฯลฯ จะให้ความสำคัญเป็นอันดับรองลงมา ถ้าต้องเสริมด้านใดเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งผมก่อนล่วงหน้า
  • ลายเซ็นที่ผมปรับแก้ให้กับแต่ละคนนั้นจะมีความแตกต่างกันไป เช่น บางคนอาจมีนามสกุล บางคนอาจจะไม่มีนามสกุล บางคนเป็นลายมือเขียนอ่านออก บางคนเป็นลายเส้นที่อ่านไม่ออก บางคนมีสัญลักษณ์พิเศษ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยผมจะพิจารณาประกอบจากข้อมูลของแต่ละคนที่ให้มา